Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Општина: Боговиње

Филтер:

 • Институции
  • Сите
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e7776.000.000,000,000,006.000.000,00


Проекти за избраната општина

Архивски бројОписНазивАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПочетен датумКраен датумВид проект
08-2322/5Набавка, транспорт и монтажа на цевки за фекална канализација за н.м. Жеровјане, општина БоговињеНабавка, транспорт и монтажа на цевки за фекална канализација за н.м. Жеровјане, општина Боговиње6.000.000,000,00  Водовод и канализација679

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија