Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Општина: Боговиње

Филтер:

 • Институции
  • Сите
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e777267.750.113,0025.423.351,009,50242.326.762,00


Проекти за избраната општина

Архивски бројОписНазивАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПочетен датумКраен датумВид проект
05-2159/14Изградба на канализациона мрежа за н.м. Камење, БоговињеИзградба на канализациона мрежа за н.м. Камење, Боговиње123.207.973,009.128.021,0028.07.202131.12.2021 3235
05-2159/15Изградба на канализациона мрежа за н.м. Боговиње, БоговињеИзградба на канализациона мрежа за н.м. Боговиње, Боговиње142.842.272,0016.295.330,0028.07.202131.12.2021 3238
05-2160/3Надзор над изградба на канализациона мрежа за н.м. Камењане, БоговињеНадзор над изградба на канализациона мрежа за н.м. Камењане, Боговиње1.699.868,000,0007.07.2021  3241

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија